Wij gaan over het algemeen uit van een levensduur van 2 tot 3 jaar. Dit is ook sterk afhankelijk van hoeveel u loopt, hoeveel u transpireert en hoeveel gewicht er op de zolen drukt. In elk geval adviseren wij iedere 2 jaar de zolen te laten controleren en in sommige gevallen jaarlijks of zelfs halfjaarlijks.
Een podotherapeut is een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wettelijk erkende en beschermde titel. Een podotherapeut valt onder de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), artikel 34. Een podotherapeut is in het bezit van een hbo-bachelor degree (BSc), verkregen na het volgen van een 4 jarige hbo-opleiding. De titel podoloog, (register)podoloog, podo-posturaaltherapeut of podokinesioloog is niet wettelijk erkend door het ministerie van VWS, het wordt een vrij beroep genoemd en valt onder het ministerie van Economische zaken. Dit betekent dat iedereen deze titel mag dragen. Vaak hebben deze beroepsbeoefenaren wel een gedegen opleiding of cursus gevolgd. Het kan echter ook voorkomen dat iemand die bijv. in een schoenwinkel werkt, zonder veel kennis zich podoloog noemt. Zorg dus altijd dat u weet waarom u wordt doorverwezen naar een podoloog en niet naar een podotherapeut.
De meeste verzekeraars vergoeden podotherapie geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. U kunt dit nakijken in uw polis of navragen bij uw zorgverzekeraar. Voor een overzicht van de vergoedingen kunt u kijken op de pagina vergoedingen van onze beroepsvereniging. Hier vindt u meer informatie per zorgverzekeraar.
Wij proberen er naar te streven u steeds door dezelfde podotherapeut te laten helpen. Dit is niet alleen voor u, maar ook voor ons prettiger. In geval van ziekte of afwezigheid kan het zijn dat een collega de behandeling overneemt. Deze beschikt over alle relevante gegevens en de nodige kwalificaties.
Bent u niet tevreden over de behandeling van uw podotherapeut of over de manier waarop uw podotherapeut met u omgaat? Dan kunt u dit bij ons kenbaar maken. Om te beginnen is het belangrijk om in eerste instantie in gesprek te gaan met uw podotherapeut. Vindt u het moeilijk om uw probleem in een gesprek aan de orde te stellen, dan kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid of een ander vertrouwenspersoon. Een klacht moet altijd schriftelijk of via e-mail worden ingediend door u als patiënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders/verzorgers. Omschrijf uw klacht altijd zo duidelijk mogelijk en vermeld in ieder geval ook uw eigen naam, adres en geboortedatum en de naam van de behandelend podotherapeut. Levert een gesprek met uw podotherapeut niet het gewenste resultaat op, dan kunt u met uw klacht terecht bij de klachtenfunctionaris van het klachtenloket paramedici. Indien de klachtenfunctionaris u ook niet naar tevredenheid kan helpen dan kunt u besluiten uw klacht te deponeren bij de geschillencommissie van het Kwaliteitsregister Paramedici. Vanzelfsprekend gaan alle partijen zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.
In principe doen wij geen cosmetische en/of verzorgende voetzorg, deze zullen wij altijd doorverwijzen naar een goede pedicure. Bij medisch noodzakelijke voetzorg (ter beoordeling van de podotherapeut) of als een pedicure een bepaalde behandeling niet meer kan, durft of mag uitvoeren, kan een podotherapeut de behandeling overnemen of verwijzen naar een meer gespecialiseerde pedicure.
  • De verwijzing van uw arts of specialist (alleen indien u verwezen bent)
  • Uw legitimatiebewijs en zorgpas
  • Veel gedragen schoenen (denk aan b.v. sportschoenen, veiligheidsschoenen, wandelschoenen etc.)
  • Evt. al in gebruik zijnde hulpmiddelen (steunzolen, ortheses)
De leverings- en betalingsvoorwaarden kunt u vinden door hier te klikken.
Het privacybeleid van onze praktijk kunt u vinden door hier te klikken.